Torridal menighet > Voksne
 


Aktiviteter for voksne

Bocciagjengen

Hver onsdag fra 10.30 - 12.30.

Bønnegruppe

Velkommen til bønnegruppa.

Samtalegrupper

Samtalegruppe - gode fellesskap.

Strikkecafè

Samling i kirkestua 2. torsdag i hver måned kl. 11.00.

Torridal kirkes kvinneforening

Et kristent fellesskap for kvinner.

Kontakt oss

Torridal menighet
Hommeren 4
4618 KRISTIANSAND S
Telefon: 38 19 68 50
Bruks kto. 3000 07 70082
Fast givertjeneste kto.: 3000 15 21728

E-post: torridal.menighet@kristiansand.kommune.no
 

7. juli 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Tinn kirkelige fellesråd Powered by Agrando