20.06.2019: Apg 16,11-15

11 Vi stakk til sjøs i Troas med kurs for Samotrake og kom dagen etter til Neapolis. ...


Kilde: www.bibel.no