Torridal menighet > Barn
 


Aktiviteter for barn

Babysang

Alder 0 - 1 år

Dåp

Bestilling av dåp.

Torridal barnekor

For gutter og jenter fra 5 år til og med 4.trinn. Velkommen!

Barnesang i Torridal kirke

Annenhver mandag (i oddetallsuker) møtes barn i alderen 1-3 år i følge med vok...

Spiren jenteforening

Spiren - et tilbud til jenter i alderen 4 - 10 år.

Torridal åpen barnehage

Torridal Åpen barnehage har åpent hver onsdag fra 09.00 - 15.00.

Søndagsskolen - Jesus til barna!

Det er søndagsskole på de fleste vanlige formiddagsgudstjenester kl. 11.00.  ...

Kontakt oss

Torridal menighet
Hommeren 4
4618 KRISTIANSAND S
Telefon: 38 19 68 50
Bruks kto. 3000 07 70082
Fast givertjeneste kto.: 3000 15 21728

E-post: torridal.menighet@kristiansand.kommune.no
 

7. juli 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Tinn kirkelige fellesråd Powered by Agrando