Kirkebygningen stenges, men ikke menigheten!
 


Kirkebygningen stenges, men ikke menigheten!
Kirkebygningen stenges, men ikke menigheten!

Biskopen har altså bestemt at vi ikke kan gjennomføre gudstjeneste til søndag. Alle andre arrangementer er også avlyst. Men dåp, vielse og begravelser kan gjennomføres, med inntil 50 mennesker tilstede. Dette er en unntakstilstand som gjør noe med oss, med alle sammen. Og for oss som kirke er det krevende med slike restriksjoner, for vår oppgave i verden er å vise omsorg for hverandre. Hvordan kan vi være kirke i denne situasjonene, når vi ikke kan samles?

Jeg likte statsministerens ord: «Selv om vi ikke kan ta på hverandre, kan vi ta vare på hverandre». Spørsmålet er hvordan vi kan gjøre det? Kanskje må vi minne hverandre om at det er bygningen som stenges - ikke menigheten. Det går an å ta kontakt med oss som jobber i kirken, på telefon. Og vi vil utfordrer alle til selv å bidra med å kontakte andre som kan kjenne på frykt og ensomhet i denne tiden.

En møteplass som ikke stenges, er bønnen. Her kan vi møte Gud, og hente mot kraft og styrke. Vi kan holde fast på dette: «Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom».

Guds fred være med dere alle!

Hilsen Liv Turid Blesvik, sokneprest

Staben i Torridal menighet er tilgjengelig på telefon mellom kl. 10–14 på hverdager:
Sokneprest Liv Turid Blesvik: 41 51 60 63
Menighetspedagog Kathrine Refstie: 93 45 60 79
Daglig leder Ole Aleksander Østhassel: 90 50 27 9717. januar 2021 | Logg inn | Copyright 2021 Tinn kirkelige fellesråd Powered by Agrando