Søndagsskolen - Jesus til barna!
Søndagsskolen - Jesus til barna!

Det er søndagsskole på de fleste vanlige formiddagsgudstjenester kl. 11.00. 

Det er søndagsskole på alle vanlige formiddagsgudstjenester kl. 11.00, unntatt når det er generasjonsgudstjeneste. 

Alle samles først i kirka og deltar i første del av gudstjenesten. Så synger vi søndagsskolesangen, og deretter fortsetter søndagsskolen i kirkekjelleren. Alle aldre er hjertelig velkommen! Vi sender ut egen innbydelse til alle treåringer som er medlem eller tilhørende i Den norske kirke. Det er også mulig å komme direkte ned i kirkekjelleren. Da er det lurt å være der ca 11.20. Når det ikke er søndagsskole, så har vi ordnet en barnekrok bakerst i kirka. Her er det småbord og stoler, og tegnesaker, bøker og litt leker.

Leder i Torridal søndagsskole er:

Kathrine Refstie: 93 45 70 79

Vi blir veldig glade hvis noen nye ønsker å være med som ledere/medhjelpere! Vi trenger flere:)

Våren 2019 er det søndagsskole følgende dager:

6.januar, 13.januar, 3.februar, 10.februar, 10.mars, 24.mars, 31.mars, 12.mai, 19.mai.

Generasjonsgudstjenester:

27.januar (Tårnagenter), 3.mars (Fastelavens), 7.april (Noahs ark) og 28.april (Barabbas).

 

Hjertelig velkommen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. desember 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Tinn kirkelige fellesråd Powered by Agrando