Søndagsskolen - Jesus til barna!
 


Søndagsskolen - Jesus til barna!
Søndagsskolen - Jesus til barna!

Det er søndagsskole på de fleste vanlige formiddagsgudstjenester kl. 11.00. 

Det er søndagsskole på alle vanlige formiddagsgudstjenester kl. 11.00, unntatt når det er generasjonsgudstjeneste. 

Alle samles først i kirka og deltar i første del av gudstjenesten. Så synger vi søndagsskolesangen, og deretter fortsetter søndagsskolen i kirkekjelleren. Alle aldre er hjertelig velkommen! Vi sender ut egen innbydelse til alle treåringer som er medlem eller tilhørende i Den norske kirke. Det er også mulig å komme direkte ned i kirkekjelleren. Da er det lurt å være der ca 11.20. Når det ikke er søndagsskole, så har vi ordnet en barnekrok bakerst i kirka. Her er det småbord og stoler, og tegnesaker, bøker og litt leker.

Leder i Torridal søndagsskole er:

Kathrine Refstie: 93 45 70 79

Vi blir veldig glade hvis noen nye ønsker å være med som ledere/medhjelpere! Vi trenger flere:)

Våren 2020 er det søndagsskole følgende dager:

12.januar, 19.januar, 26.januar, 2.februar, 1.mars, 8.mars, 22.mars, 3.mai, 10.mai og 7.juni.

Generasjonsgudstjenester:

9.februar (Tårnagenter og karneval), 29.mars (Noahs ark) og 26.april (Barabbas-samling).

Hjertelig velkommen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 24. mai 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Tinn kirkelige fellesråd Powered by Agrando